Blog

ZARJE ŠE TRETJIČ V VLOGI BOŽIČKA – ZA OTROKE OŠ ZG. KUNGOTA

V okviru lions natečaja Plakat miru je sodelovala tudi OŠ Zg. Kungota. Ob prevzemu izdelkov za ta natečaj nam je ravnateljica omenila, da se pri njih šola kar nekaj otrok iz številčnejših in socialno šibkejših družin. Tako smo se na podlagi pridobljenega seznama skritih želja 14 otrok Zarje še tretjič “preoblekle” v božičke z željo, da te otroke vsaj malo razveselimo in jim polepšamo božično-novoletne praznike. Pripravljene pakete (ki so bili prilagojeni napisanim željam in še nekaj dodatkov) smo tako predale za te otroke ravnateljici te šole, ki je poskrbela, da so paketi prišli v prave roke.

In še odziv OŠ Kungota: