Delo skupine

Jezikovna skupina je februarja 2006 sprejela in objavila stališča glede poimenovanja nekaterih izrazov na področju lionizma v Sloveniji. Stališča skupine pa niso bila zadosti promovirana, zato danes v praksi prihaja do uporabe različnih izrazov za iste pojme. Guvernerka Lorena Hus je dala pobudo, da bi jezikovna skupina ponovno objavila svoja stališča in jih dopolnila z izkušnjami zadnjih dveh let.

Člani Skupine za jezikovna vprašanja, ki so pripravili ta predlog, so: Škarabot, Camplin, Kukec, Orel, Stošicki. Sodelovali so: Podlesnik, Oven, Starc. Največ razprav je bilo pri izrazih pod točkami 11, 12, 17, 19. Končni predlog so člani sprejeli soglasno.

 

Izhodišča

Osnovno vodilo pri predloženem lionističnem izrazoslovju je bilo, da je LIONS kratica gesla »Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety« in ne množina od angleškega lion. Podobno velja, da je LEO kratica besed Leadership, Experience, Opportunity.
LIONS (LEO) je torej kratično ime in je postalo navadno lastno ime, zato ga lahko pišemo samo s prvo veliko začetnico
To omogoča poenostavitev in jasnost: Lions (oz. Leo) se piše z veliko začetnico in se uporablja v vseh mogočih besednih zvezah od poimenovanja kluba do prireditev in članstva.
Oblika Lions se običajno ne sklanja in ne dodajamo končnic, izjema so izrazi za članstvo. Pred obrazili se napiše vezaj.
Oblika LIONS je sicer tudi pravilna in možna, vendar naj bi se uporabljala le izjemoma.
V angleških tekstih se izrazi pišejo v angleščini, uporabljajo se angleške kratice, na primer za klub je okrajšava LC Ptuj, za distrikt D 129 Slovenia itd.
Upoštevali smo rabo tistih besed, ki so se v slovenskem lionizmu že udomačile in za katere smo smatrali, da jih nima smisla spreminjati
Sedanji predlog jezikovne skupine ni izdelan enkrat za vselej. Predlog je mišljen kot kažipot v naslednjem obdobju, po potrebi pa bomo predlog čez čas dopolnili.

 

Predlogi

1. Geslo : We Serve – Pomagamo

2. Geslo guvernerja
Geslo guvernerja se piše pod osnovnim geslom lionizma.

3. Ime kluba: Lions klub Ptuj

4. Druga poimenovanja: prireditev Lions
Enako velja tudi za druge besedne zveze, na pr. organizacija Lions, član Lions, Lions ples itd.

5. Kratica: LK Ptuj
angleška kratica LC.

6. Ime kluba Leo klub Rožnik

7. Kratica: Leo Rožnik
Angleška kratica je LC.

8. Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija
Naslov se lahko v celoti piše tudi z velikimi črkami.
Okrajšana različica je Distrikt 129, Slovenija

9. Zveza Leo klubov, distrikt 129, Slovenija
Naslov se lahko v celoti piše tudi z velikimi črkami.

10. Mednarodno združenje Lions klubov
V angleščini se uporablja The International Association of Lions Clubs
oz. kratko LCI Lions Clubs International.
Uporabljajo se kratice, na pr. LIONS D 129 Slovenia

11. Člani Lions klubov
Lions, Lions-i (izgovori lajons), primeri: jaz sem Lions, dragi Lions-i, član oz. članica kluba se imenuje Lions …)
in tudi oblika
(z malo začetnico) lion, lionka (izgovori lajon, lajonka), množina: lioni, lionke
Priporočamo bolj prvo obliko. V drugi obliki se ločita izraza po spolih.

12. Člani Leo klubov
Leo, Leo-ti (jaz sem Leo, članica Leo, akcija Leo-tov itd.)

13. Druga poimenovanja: prireditev Leo
Enako kot za Lions velja tudi za Leo, npr. Leo skupščina itd.

14.
lionizem
leoizem
lionističen

15. Vrste članstva
prej: pasivni član, sedaj: član v mirovanju
prej: privilegirani član, sedaj: priznani član
prej: dosmrtni član, sedaj: doživljenjski član
prej: izredni član, sedaj: gostujoči član
ostaneta pa izraza: častni član, pridruženi član

16. Prejšnji guverner
Za past imamo v slovenščini dva enakovredna izraza prejšnji in bivši. Predlagamo prejšnji, ker je prva črka P identična angleški Past.

17. Lanski guverner Immediate Past Governor
položaj Immediate Past Governor se precej razlikuje od ostalih Past Governors, zato je potrebno to razlikovati tudi v slovenščini.
Izmed številnih predlogov (bivši guverner, prvi prejšnji guverner, neposredni prejšnji guverner) se je jezikovna skupina odločila za gornji predlog.

18. Izrazi v statutu ZVEZE LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, SLOVENIJA

guverner (predsednik). Izraz v oklepaju je zaradi zakonske dikcije.
kabinet guvernerja (izvršilni odbor)
viceguverner Viceguverner se lahko imenuje tudi bodoči guverner.
tajnik
zakladnik

19. Izrazi v klubu

predsedstvo kluba
predsednik, podpredsednik, predsednica
lanski predsednik (enaka utemeljitev kot za lanski guverner)
prejšnji predsednik (vsi dosedanji predsedniki)
tajnik, tajnica
zakladnik, zakladničarka
klubski mojster, mojstrica (lion tamer)
zvitorepec, zabavnež (tailtwister)

Danes se uporablja tudi zakladnica, ta izraz pa pomeni prostor in ne osebe.
Zvitorepec je izraz, ki se uporablja v LK Ljubljana in se nam zdi najbolj primeren.