Namen in cilji kluba

 1. da s prijateljskim združevanjem prostovoljcev različnih poklicev razvija in pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje, se zavzema za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe, za svobodno gospodarstvo in se dosledno zavzema za spoštovanje zakonov in mednarodnih pravil mednarodne nevladne zveze društev Lions International;
 2. utrjuje etična pravila, ki izhajajo iz medsebojnega spoštovanja, utrjuje neodvisnost in samostojnost v poklicnem in zasebnem življenju in se zavzema za spoštovanje človekovih pravic.

Naloge kluba

Delovanje kluba kot splošne dobrodelne organizacije je namenjeno splošnim koristim, je dobronamerno in nepridobitniško. Predvsem pa je namenjeno humanitarni dejavnosti in sicer:

 1. pomoč invalidnim osebam pri premagovanju vsakdanjih težav kot posledic invalidnosti;
 2. pomoč slepim in slabovidnim, z zagotavljanjem sredstev, ki so specifične narave in kljub temu potrebna za normalno vključevanje v vsakdanje življenje,
 3. posvečanje posebne skrbi ostarelim, bolnim, slepim in nemočnim ljudem, varstvu otrok, mladine in družine,
 4. skrb za znanost in kulturo, vzgojo, izobraževanje, zdravstvo, ekologijo, varstvo narave,
 5. posebej zavzemanje za poglobitev prijateljskih stikov med narodi, za medsebojno sožitje narodov in narodnosti  in za ohranitev trajnega miru,
 6. spoštovanje pravil slovenskega prava in mednarodnih pravil mednarodne nevladne zveze društev Lions International.

Glavni cilj in interes članic kluba je pomagati drugim, ki so pomoči potrebni, torej izključno humanitarne narave. Za dosego svojih ciljev organizira humanitarne prireditve, avkcije umetniških del in tako pridobiva sredstva za pomoč bolnim, nemočnim in socialno prizadetim.

Vodstvo

Predsednica: Mirjana Kranjc
Lanska predsednica: Liljana Adanič
Prva podpredsednica: Melita Petelin
Druga podpredsednica: Jelka Kolmanič

Tajnica: Darja Budja
Pomočnica tajnice: Jolanda Tičar
Zakladnica: Branka Sternad

Nadzorni odbor :
– Predsednica:  Nevenka Kosi
– Članici: Mihaela Jeler, Dušica Mičetić Turk

Častno razsodišče :
– Predsednica : Elizabeta Čebokli
– Članici: Berta Završnik, Alemka Arsenovič
– Nadomestni članici: Edita Benko Toplak, Bojana Kmetec Rošic

Komisija za kulturo, izobraževanje in prireditve
– Predsednica: Zvonka Kert
– Članici: Darja Praunseis, Romana Kancler

Komisija za sprejem novih članov:
– Predsednica: Marijana Lavrenčič
– Članice: Edita Špitalar, Maja Skerbinjek Kavalar

Komisija za dodelitev pomoči:
– Predsednica: Cvetka Godec
– Članice: Jelka Kolmanič, Romana Kancler, Radejka Čuček Remic

Komisija za stike z javnostjo ter za stike z drugimi klubi:
– Predsednica: Manja Pašek
– Članice: Nevenka Kosi (spletna stran LK), Maja Skerbinjek Kavalar(pooblaščenka za plakat miru), Valentina Plemenitaš in Maja Senica (projekt Donirana hrana), Dušica Mičetić Turk (pooblaščenka LCIF), Dušica Pahor (pomoč slepim in slabovidnim).

Članice

Število članic: v matičnem klubu 37
Številka kluba: 101084
Regija: 2
Cona: 2

Klubski večer: vsak 2. in 4. torek v mesecu
Datum ustanovitve: 27. 11. 2007
Ustanovni večer: 21. 2. 2008
Mentor: Vojko Lah, LK Maribor Piramida

 • Liljana Adanič
 • Alemka Arsenovič
 • Edita Toplak Benko
 • Darja Budja
 • Elizabeta Čebokli
 • Darja Čerič
 • Radejka Čuček Remic
 • Cvetana Godec
 • Valerija Grubelnik
 • mag. Mihaela Jeler
 • Romana Kancler
 • Bojana Kmetec Rošic
 • Slavica Keršič
 • Zvonka Kert
 • Jelka Kolmanič
 • Nevenka Kosi
 • Nina Košič Knez
 • Mirjana Krajnc
 • dr. Nevenka Krčevski Škvarc
 • Petra Lakner
 • Marjana Lavrenčič
 • mag. Pavla Mlinarič
 • prof. dr. Dušica Mičetić Turk
 • Maja Smerdel
 • Manja Pašek
 • Melita Petelin
 • Valentina Plemenitaš
 • Darja Praunseis
 • Tina Podgornik
 • Maja Senica
 • dr. Maja Skerbinjek Kavalar
 • Branka Sternad
 • Edita Špitalar
 • Jolanda Tičar
 • Sonja Vračko
 • Berta Završnik
 • Zvezdana Maurič Vražič

Predsednice skozi čas

 • Mirjana Krajnc

  DEJANJA SO UPANJE

 • Liljana Adanič

  POVEZANI POMAGAMO

 • prof. dr. Dušica Pahor

  SKUPAJ ZA BOLJŠI JUTRI

 • Edita Toplak Benko

  DAJANJE BOGATI ČLOVEKA

 • Manja Pašek

  DOBRO DELO PLEMENITI

 • Bojana Kmetec Rošic

  ZDRUŽIMO MOČI

 • Valentina Plemenitaš

  DRUG DRUGEMU DOBRO

 • prof. dr. Dušica Mičetić Turk

  ČLOVEK ČLOVEKU ČLOVEŠTVO

 • Edita Špitalar

  ZDRUŽIMO MOČI – ZA LJUDI

 • dr. Maja Skerbinjek Kavalar

  PRISLUHNIMO LJUDEM

 • Nevenka Kosi

  SKUPAJ ZMOREMO

 • Liljana Adanič

  POMAGAJMO IN SVET BO LEPŠI

 • Tina Podgornik

  POMAGAJMO – ZMAGAJMO

 • mag. Pavla Mlinarič

  POMAGAJMO S SRCEM

 • mag. Mihaela Jeler

  ZARJA OČI ZAISKRI

 • Elizabeta Čebokli

  POMAGAMAO – WE SERVE