Cilji lionizma

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.
Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

 

Etična načela

Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
Sodim, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

 

Poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

 

Prisega

Prisežem:
– da bom spoštoval pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze lionskih klubov,
– da se bom udeleževal klubskih srečanj,
– da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje,
– da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma,
– da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč, in
– da se bom ravnal po etičnih načelih.

Geslo:  Pomagamo – We serve