Blog

NAMESTO DROBNEGA DARILCA IN STISKA ROKE

Tudi tradicionalno obiskovanje ostarelih in osamljenih v domovih za starostnike je letos spalvalo po vodi (oz. coroni) in smo zato le-to bile primorane “preoblikovati”. Odločile smo se, da za vsakega varovanca Doma pod gorco v Mariboru pripravimo božično-novoletno voščilnico in jim tako vsaj malo polepšamo njihovo osamitev. Kar nekaj članic je celo ročno izdelalo prečudovite voščilnice, vseh 160 vščilnic pa smo z roko napisale primerna voščila. Verjamemo, da bodo voščilnic prav vsi varovanci iskreno veseli.

Prav tako pa smo varovance doma lahko razveselili s strani vrtnarstva Kante z doniranimi božičnimi zvezdami in velikim zabojčkom domačih kivijev naše članice.