Blog

PREDAJA ELEKTRONSKE LUPE

Zahvala

Kljub temu, da imamo včasih občutek nemoči, žalosti, jeze… smo vedno znova presenečeni in hvaležni, da zmoremo in znamo stopiti in pomagati pomoči potrebnim, ko je to nujno potrebno. Tudi v našem primeru se je pokazalo, da  humanost in dobro delo ne poznata meja in ovir.V imenu strokovnih delavcev, učenca in njegovih staršev se zahvaljujem Lions klubu »Zarja« Maribor za pomoč in v celoti donirana  sredstva za nakup elektronske lupe.Elektronsko lupo smo dobili v mesecu decembru 2017 in deček danes s pridom uporablja prepotreben pripomoček v šoli in doma. Z lupo je dečku omogočeno, da gradiva sproti prilagaja pri branju, zapisu, učenju,… V primeru, ko je to potrebno, z njo fotografira tabelsko sliko, ki jo lahko kasneje doma prenese na računalnik in ob pomoči računalnika ustrezno prilagodi njegovemu preostanku vida.Ob iztekajočem letu se še enkrat  iskreno zahvaljujem  Lions klubu »Zarja« Maribor za izkazano pomoč in vsem želim srečno in uspešno prihajajoče leto 2018.

Ravnateljica OŠ Slava Klavora

Stanislava Frangež