Blog

OBJEM OB 100-LETNICI LIONS DELOVANJA

27. junija 2017 smo se skoraj vse članice udelelžile velikega OBJEMA ob 100-letnici delovanja lions klubov.