Blog

Zarje na predstavi »Medved pod rdečim dežnikom«

Članice Lions kluba Maribor Zarja smo se udeležile pravljične urice za otroke, ki jo je organiziralo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih s sodelovanjem Društva prijateljev slepih iz Celja in Zavodom ISIS.

Ogledale smo si predstavo “Medved pod rdečim dežnikom”, ki je raznežila vse otroke, ki so prišli na predstavo. Po predstavi je slabovidne otroke obiskal Božiček in jim razdelil darila, ki jih je pripravil zanje.

Predstavniku MDSSM gospodu Milanu Bobinskemu in tajnici društva Petri Vogrinec Černezel smo izročile ček za 500 EURov, s katerimi je društvo nakupilo božična darila za otroke. Gospod Bobinski se nam je v imenu društva zahvalil, pohvalil je naše razumevanje za otroke s posebnimi potrebami.

Srečanje je minilo v prijetnem vzdušju, Zarje smo bile ganjene in ponosne.