Slogan

SKUPAJ ZA BOLJŠI JUTRI

 

Klubska srečanja

Mesečna: vsak 2. In 4. torek v mesecu v Hotelu Piramida ob 19. uri;  posamezna srečanja, obogatena s predavanji; poskrbimo za članice, ki se srečanj ne morejo udeležiti ne glede na vzrok.

Pravilo: 1 uro pred skupnim srečanjem sestanek predsedstva; sestanke posameznih komisij skličejo predsednice  komisij.

Četrtletna: conski sestanki, srečanja z ostalimi LK.

Letna: skupščina kluba, volilna skupščina, konvencije distrikta, mednarodne konvencije.

 

Redne akcije

 • Projekt DONIRANA HRANA
 • Plakat miru
 • Pomoč slepim in slabovidnim
 • V MARCU

Donatorski dogodek kluba – organizacija srečanja s predavanjem in kulturnim dogodkom. (Kadetnica
Maribor – »Slovenec sem«: vodeni ogled Kadetnice; predavanje –  prof.dr. Dinevski: Čuječnost in premagovanje
stresa; kratek glasbeni  vložek)

 • V DECEMBRU

Miklavževanje – sodelovanje s klubom LK Maribor Piramida na stojnici – marmeladna stojnica.
Priprava paketov za obdarovanje otrok v materinskem domu in varni hiši.
Adventni dogodek – Valerija Grubelnik.

 • Priključitev akcijam distrikta

 

Družabnost

Jesensko (piknik na Pohorju) in pomladansko druženje s praznovanjem rojstnih dnevov, druženje z obema moškima kluboma in drugimi klubi;  na pobudo članic  in članov tematska srečanja.

 

Ostale aktivnosti

 • Povečati skrb za slepe in slabovidne, sodelovanje z Društvom slepih in slabovidnih.
 • Obiski v domu starejših za izboljšanje stanja glede vida – pilotski projekt presejanja (sodelovanje skupaj ob podpori Mestne občine Maribor – Dom pod Gorco), v kolikor bo to glede epidemioloških razmer možno.
 • Širitev aktivnosti na sladkorne bolnike.
 • Ostale akcije glede na novo nastale potrebe.
 • Nove akcije na predlog članic.

 

Predsednica Lions kluba Maribor Zarja 2021/22: Dušica Pahor