Blog

SVEČANOST OB 15. OBLETNICI DELOVANJA

Petnajstletnico delovanje smo svečano obeležile v petek, 24. februarja 2023, v prelepi Kazinski dvorani v SNG Maribor. Ponosne na prehojeno pot dobrodelnosti smo se ob glasbenih nastopih pevskega zbora Glasbena matica in Tima Ribiča ter Špele Pokeržnik, ki je prireditev tudi povezovala, spomnile petnajstih plodnih let delovanja, se zahvalile najzaslužnejšim in si zastavile nove cilje.

Trenutna predsednica Liljana Adanič je poudarila pomen projekta Donirana hrana, katere pobudnica je bila naša članica Pavla Mlinarič pred skoraj trinajstimi leti, članica Valentina Plemenitaš je projekt zagnala, članica prof. dr. Dušica Mičetič Turk je projekt pripeljala v trajno izvajanje preko Nadškofijske Karitas Maribor in se še danes izvaja ne samo v Mariboru, temveč pod okriljem lions klubov širom po Sloveniji. Dnevno se v trgovskih centrih pobirajo viški hrane in se preusmerijo k tistim, ki si zaradi socialnega položaja ne morejo zagotoviti primernih dnevnih obrokov. Samo v letu 2021 je bilo iz 29 trgovskih centrov zbranih 319 ton hrane, kar je omogočilo dnevno oskrbo za skoraj 100 ljudi. Sodelovalo je 19 prostovoljcev, ki so opravili 5000 prostovoljnih ur in prevozili 40 tisoč kilometrov.

Ena večjih bodočih akcij je podpora z nakupom igral in igrač za projekt Palček (gre za državni projekt pod okriljem Centra za socialno delo Maribor), kjer bi nujno zatočišče našli otroci od rojstva do šestega leta. V okviru osnovnega poslanstva, ki je skrb za slepe in slabovidne, pa se pod okriljem bivše predsednice kluba prof. dr. Dušice Pahor pripravlja projekt presejalnega očesnega pregleda varovancev v domovih za ostarele, ki bi ga tudi želele razširiti po vsej Sloveniji.

Na slovesnosti so bile podeljene zahvale vsem ustanovnim članicam, največjim donatorjem in osnovni šoli Ludvika Pliberška za petnajstletno sodelovanje pri svetovnem lions projektu Plakat miru (nekaj likovnih del je bilo tudi razstavljenih v preddverju Kazinske dvorane)

Guverner Radovan Pušnar je izjemno pohvalil ves doprinos v mozaiku dobrodelnosti največje svetovne humanitane organizacije Lions. V zahvalo pa nam je izročil priznanja za odličnost.

Čestitke ob jubileju so nam izrekli predstavniki LK Maribor, LK Maribor Piramida, LK Ptuj, LK Gornja Radgona in predstavnica Soroptimisk Maribor.

Pevski zbor Glasbena matica Maribor

Članica Draja ob razstavi slik P