Blog

DAN ŽENA TUDI ZA “POZABLJENE”

Na pobudo več članic smo se Zarje odločile, da odpraznujemo dan žena predvsem dobrodelno in tudi zelo simbolno – namreč ženske pomagamo ženskam, ki si zaradi prenizkih dohodkov ne morejo nabaviti včasih niti najnujnejših stvari za življenje.

Članice LK Maribor Zarja so ob mednarodnem prazniku žensk in materinskem dnevu pomagale pri pripravi 200 darilnih paketov s toaletnimi potrebščinami za ženske iz socialno šibkih okolij. Pakete pa so razdelili pri RK in nadškofijski Karitas  – vsak po 100.  Članice kluba, občutljive za stiske ljudi, so vesele, da lahko skupaj z novoustanovljeno humanitarno komisijo nudimo pomoč tistim, ki jo potrebujejo.

Kriza, kakršna je zaznamovala letošnje leto, se lahko v takšni ali drugačni obliki pojavi kadarkoli. Potresi, poplave in  druge naravne nesreče,  požar, izguba doma ali trajna nezmožnost za delo otežujejo življenje posamezniku, družinam ali celotni  skupnosti. »Ko želimo pomagati, vsak evro šteje.  Ni pomembno, ali prispevamo 10, 100  ali 1.000 evrov. Ko se združimo in evre  prav obrnemo, pomagamo.« pravijo v klubu.

V  okviru civilne zaščite Mestne občine Maribor se je zato ustanovila humanitarna komisija, katere naloga je povezati institucije, ki imajo skupen cilj: pomagati pomoči potrebnim. V komisiji  so predstavniki Centra za socialno delo, Centra za pomoč na domu, Rdečega  križa, nadškofijske Karitas in predstavniki občine. Sodelovanje med več organizacijami, ki so ga vzpostavili na MOM v času epidemije, se je izkazalo za pomembno in potrebno. Prav je, da se zastavljeno delo nadaljuje tudi, ko epidemije ni.  Za mnoge ljudi, ki preživljajo vsakodnevne  stiske, pogosto ne vemo, do njih mnogokrat ne najdemo poti.  

Pakete pomoči so članice LK Maribor Zarja tokrat pripravile skupaj s humanitarno komisijo pod vodstvom Liljane Zorko.