Blog

8. ROJSTNI DAN DOŽIVLJAJSKEGA IGRIŠČA MARIBOR

LK Maribor Zarja se je pridružil praznovanju 8. rojstnega dne Doživljajskega igrišča v  Mariboru, ki je neprofitni in dolgoročni socialno-pedagoško-ekološko-okoljsko-prostočasno-(med)kulturno-preventivno-kurativno-skupnostno usmerjen program, namenjen dvigu kakovosti življenj otrok, mladih, staršev in drugih prebivalcev Maribora. Izjemna pridobitev, kjer se otroci prijetno družijo, igrajo in ustvarjajo po lastnih zamislih z naravnimi materiali. Usposobljeni strokovnjaki so na voljo in v pomoč, če otroci to želijo. Za funkcioniranje tega tematskega igrišča pa so seveda potrebna tudi določena finančna sredstva. Z donacijo LK Maribor Zarja je bil postavljen doživljajski oder za uprizarjanje dramskih iger in glasbenih nastopov.

Otvoritev doniranega odra
Člani in članice LK Maribor Piramida in LK Maribor Zarja in drugi udeleženci praznovanja