Blog

OBISKI DOMOV ZA STAREJŠE OBČANE

Tudi letos smo se članice Lions kluba Maribor Zarja odločile, da obiščemo osamljene prebivalce domov za starejše občane.
Priprave so stekle kar pri naši članici in glavni pobudnici akcije Marijani. Ob prijetnem klepetu je nekaj članic pripravljalo darilne zavitke za napovedane obiske.