Blog

LK Maribor Zarja – Izvajanje projekta Donirana hrana

V torek, 20. decembra 2016, smo članice LK Maribor Zarja v družbi kolegov iz LK Maribor in LK Maribor Piramida svečano podružile v prostorih hotela Habakuk. Višek večera je bila podelitev zahval najzaslužnejšim pri projektu Donirana hrana, saj je bila s strani Centra za socialno delo 15.septembra odpovedana pogodba o sodelovanju in se je morala poiskati ustrezna rešitev, da ne bi smelo začrtan projekt (prevzem še uporabne hrane po zaprtju trgovin – trenutno je to v Mariboru 8 trgovin) zastal in bi tako dnevno ostalo tudi do 70 družin brez dnevnega obroka.

Z izjemno angažiranostjo in požrtvovalnostjo predsednice in posameznih članic je od podpori predsednika Lions districta 129 g. Gregor Pajić uspelo pogodbo o sodelovanju s trgovskimi centri prensti na Nadškofijsko Karitas Maribor, v vmesnem kritičnem obdobju pa je nesebično priskočil na pomoč Dom pod gorco z direktorjem Gregorjem Žigonom.