Blog

LK Maribor Zarja – Plakat miru 2015

MIR POVEZUJE, je bi naslov 28. mednarodnega likovnega natečaja LIONS za Plakat miru v letu 2015.Vsako leto Lions klubi celega sveta sponzorirajo mednarodni likovni natečaj Plakat miru v lokalnem okolju.Dela se najprej ocenjujejo v posameznih klubih, nato na nivoju distikta in v končni fazi na mednarodnem nivoju.                                                                                                    

Naš LIONS KLUB MARIBOR ZARJA je v tem projektu v tem klubskem letu zelo uspešno sodeloval z OŠ Bratov Polančičev, OŠ Ludvila Pliberška, OŠ Lenart in OŠ Benedikt, katerih učenke in učenci so se izdelali veliko čudovitih likovnih izdelkov. Kot je že povedal sam naslov likovnega natečaja, je mir tisti , ki naj vodi mlade k strpnim odnosom med ljudmi različnih kultur in barv kože. Naj se vrednote prenašajo med mladimi celega sveta tudi na ta način.