Blog

Zarjina akcija “OČKE NA VELIKEM PLANETU” ob svetovnem dnevu Zemlje

Zarje smo se lotile dolgoročnega projekta »Očke na velikem planetu«, kjer želimo skozi različne oblike dejavnosti, druženja in akcij otrokom in mladini približati skrb za varstvo našega okolja, ki je tudi ena izmed usmeritev delovanja Lions klubov. V sodelovanju z Vrtcem Jadvige Golež bomo pripravile utrip – razstavo naših najmlajših – predšolskih otrok v kreaciji 2-3 skupinskih slik, ki bo v avli MOM 22. aprila na Dan zemlje.
Prepričane smo, da bo iskren odtis otroških rok, njihovih misli prepletenih z osnovno idejo lionizma zanimivo in poučno sporočilo vsem obiskovalcem MOM. Projekt je zasnovala in ga vodi mag. Mojca Knez, strokovnjak iz področja okoljevarstva. Organizator je Dragica Sajko, ki je v vrtcu pripravila likovno delavnico, v kateri bodo otroci na platnu izrazili svoje zamisli.
Za ta projekt nam je specialistka Zvonka Rosandič, prof. lik. um. izdelala celostni grafični znak, ki ponazarja vse štiri elemente, ki sestavljajo glavni eko sistem za naše življenje: zemlja, voda, toplota in zrak.
Ptici ponazarjata ljubezen ter zdravo in mirno življenje na zemlji s sporočilom: “ZDRAVA ZEMLJA – MOJA PRIHODNOST”.
Oblikovni in barvni elementi celostnega grafičnega znaka so vkomponirani v obliki “POŠTNE ZNAMKE”, ki jo bomo dale natisniti na pošti in bo s svojo sporočilnostjo obšla Slovenijo in svet.