Sponzor spletne straniurednici:
mag. Mihaela Jeler
Nevenka Kosi

 
 

Drage članice Lions kluba Maribor Zarja, najprej hvala za zaupanje.


Dosedanje predsednice so to zaupanje izpolnile v celoti, ob koncu njihovega lionističnega leta smo bile ponosne na njihovo delo in njihov trud.  Upam, da bom sledila njihovi poti.


Vem, da se vse članice zavedate svojega poslanstva, saj ste v klub Zarja pristopile prostovoljno in tako postale del svetovne verige Lions klubov. Vaša želja je bila, da v svojem življenju storite nekaj več, da izpolnite svoje želje v skrbi za druge, ki vašo pomoč potrebujejo. V našem klubu je vsa ta leta obstajala izrazita aktivnost pomagati drugim, izvajati dejavnosti za družbeno, kulturno, socialno in moralno blaginjo, povezovati ljudi v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju, naučiti sebe in druge odkritih obravnav različnih vprašanj brez poklicne, strokovne in verske nestrpnosti, pri tem pa upoštevati visoka etična načela. K takemu ravnanju nas obvezuje že sama prisega. Helen Keller je l. 1925 izzvala Lione na njihovi konvenciji v Dallasu, da so postali »vitezi teme«. Od takrat dalje je bila njihova glavna naloga skrb za slepe in slabovidne. Od l. 2019 je njihovemu osnovnemu poslanstvu dodana še skrb za diabetes, okolje, lakoto in rak pri otrocih.


Zveza Lions klubov je največja humanitarna organizacija na svetu in ponosne smo, da smo njen del. Področja našega udejstvovanja  so torej zelo različna in prepričana sem, da lahko vsaka od nas prispeva k izboljšanju stanja na vseh teh področjih.


To leto si želim, da bi bilo to leto brezskrbnega druženja ob upoštevanju vseh potrebnih epidemioloških predpisov, leto številnih akcij, svobode gibanja in mišljenja.  Vem, da boste ve to vse zmogle!


                                                                                             
SKUPAJ ZA BOLJŠI JUTRI

September 2021                                                                             Predsednica LK Maribor Zarja 2021/22

                                                                                                              Dušica PahorPRISEGA

Prisežem
  • da bom spoštoval pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov,

  • da se bom udeleževal klubskih srečanj,
  • da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje,
  • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma,
  • da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč,
  • da se bom ravnal po etičnih načelih.