Slogan

POVEZANI POMAGAMO

 

Klubska srečanja

Mesečna: vsak 2. In 4. torek v mesecu v Hotelu Piramida ob 19. uri.

Priporočilo: 1 uro pred skupnim srečanjem sestanek predsedstva, 

Sestanke posameznih komisij skličejo predsednice  komisij.

Četrtletna: conski sestanki

Letna: skupščina kluba, volilna skupščina, konvencije distrikta, mednarodne konvencije.

Srečanja skozi leto: srečanja z ostalimi klubi

 

Redne akcije

  • Projekt DONIRANA HRANA
  • Plakat miru
  • Pomoč slepim in slabovidnim

22. november – namenimo srečanje pripravi paketov za obdarovanje otrok v materinskem domu in varni hiši

3. december Miklavževanje – Zarje skupaj  z mariborskima kluboma nadaljujemo dobrodelni projekt Miklavževanja

Adventni dogodek – Valerija Grubelnik- 

21. februar-15 let Lions kluba Zarja,  osrednja prireditev ob 15.obletnici delovanja kluba 

 

Ostale akcije distrikta

 

Družabnost

Jesen ( jesenski piknik) 

Adventni čas – druženje na srečanju z ostalimi klubi, praznovanja rojstnih dnevov

Pomlad – eno torkovo srečanje namenimo druženju članic ob rojstnih dnevih

Maj – izlet in zaključno druženje

 

Ostale aktivnosti

  • Skrb za slepe in slabovidne, sodelovanje z Društvom slepih in slabovidnih
  • Obiski v domu starejših za izboljšanje stanja glede vida – nadaljevanje pilotskega projekta bivše predsednice Prof.dr. Dušice Pahor presejanja (sodelovanje ob podpori Mestne občine Maribor – Dom pod Gorco in morda še katerim domom za ostarele)
  • Priključitev akciji pomoči gasilskim društvom
  • Aktivnosti na področju preventive za sladkorne bolnike
  • Ostale akcije glede na novo nastale potrebe
  • Nove akcije na predlog članic

 

Sodelovanje s klubi

Skozi celotno lionistično leto bomo delovale povezovalno z ostalimi klubi in povabile ostale k našim akcijam, hkrati pa sodelovale v akcijah ostalih mariborskih klubov in širše z našim sloganom ”Povezani pomagamo”.