Sponzor spletne straniurednici:
mag. Mihaela Jeler
Nevenka Kosi

 
 

Drage članice Lions kluba Maribor Zarja!

Najprej hvala za zaupanje. Naš klub je členek v svetovni verigi Lion's klubov z osnovni poslanstvom, da ustvarjamo in krepimo duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za potrebe ljudi in da prostovoljno pomagamo tam in tistim, ki pomoč potrebujejo. To je lahko tudi vsaka od nas.

Vsaka članica je členek v verigi našega kluba. Želim, da je naša veriga trdna v naših prizadevanjih pomagati drugim in če je potrebno tudi druga drugi.

Želim si, da se v tem lionisičnem letu počutimo dobro in tako v dobrem vzdušju v tem lionističnem letu izpolnimo človekoljubni program.
DAJANJE BOGATI ČLOVEKA!
                                                                          

Julij 2020                                                                             Predsednica LK Maribor Zarja 2020/21
                                                                                                             Edita Toplak BenkoPRISEGA

Prisežem
  • da bom spoštoval pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov,

  • da se bom udeleževal klubskih srečanj,
  • da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje,
  • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma,
  • da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč,
  • da se bom ravnal po etičnih načelih.